Zakaj je dobro, da vpišem svojega otroka v programe poSKOKec?

ŠPORTNA AKTIVNOST IN NEAKTIVNOST OTROK

Gibanje je človekova primarna potreba, gibanje skozi igro pa je otrokova primarna potreba. Neprestano preizkušajo sposobnosti svojega telesa, gradijo zaupanje vase in pri tem doživljajo različne občutke in s tem pridobivajo veliko gibalnih preizkušenj, ki predstavljajo osnovo za zahtevnejše gibalne vzorce.

Predšolsko obdobje je obdobje temeljnega gibalnega razvoja. Strokovnjaki so ugotovili, da tistega kar otrok zamudi v zgodnjem otroštvu , kasneje ne more več nadoknaditi. Otrokove dejavnosti v prvih letih življenja so podlaga za kasnejše športne dejavnosti, hkrati pa vplivajo tudi na razvoj in oblikovanje vrste njihovih sposobnosti, lastnosti, zmožnosti in značilnosti (Videmšek, Strah in Starčević, 2001).

STARŠI

Starši imajo izredno pomembno vlogo v predšolskem obdobju, saj je njihova naloga, da otroka spodbujajo, ter mu omogočajo razvoj gibalnih sposobnosti ter osnovnih elementov različnih gibalnih/športnih aktivnosti seveda skozi igro.

Prav zaradi pomena, ki ga ima gibanje pri otrokovem razvoju, je potrebno že v zgodnjem otroštvu ustvariti pozitiven odnos do gibalnih aktivnosti.

Gibalna dejavnost prinaša določen red in disciplino v posameznikov ritem življenja. Če otrok razvija gibalne sposobnosti, ohranja in krepi svoje zdravje, gradi stike z ljudmi ter tako napreduje tudi na kognitivnem, socialnem in čustvenem področju. (Vadba naj spodbuja veselje, 2012).

KDAJ , KAKO IN ZAKAJ VKLJUČITI OTROKA V ŠPORTNO DEJAVNOST?

Vse pogosteje se dogaja vključevanje otrok v športne vadbe že pred prvim letom starosti. Res je, da na otrokov celostni telesni razvoj lahko vplivamo že zelo zgodaj, a potrebno je vedeti, da mora biti vadba prilagojena določeni razvojni stopnji (Comma, 2012), ter da otrokovo spoznavanje z gibanjem poteka preko igre in da otroku gibanje predstavlja zabavo (Sila, 2012).

Tako prof. dr. Mateja Videmšek kot tudi prof. dr. Tanja Kajtna pravita, da lahko otroka vključimo v organizirano športno dejavnost že v prvem letu starosti, vendar obe poudarita da je zaradi otrokovega občutka varnosti in navezanosti na starše pomembno, da so v vadbo aktivno vključeni tudi starši.

Od tretjega oziroma četrtega leta lahko otroka že vključimo v samostojno splošno športno vadbo, ki naj temelji na naravnih oblikah gibanja, kot so tek, lazenje, plazenje, plezanje, skoki, poskoki ipd., na razvoju otrokovih gibalnih sposobnosti, kot so koordinacija (skladnost) gibanja, ravnotežje, moč, hitrost, gibljivost in natančnost. Otrok se tako postopoma zaveda lastnega telesa ter spoznava in usvaja različne športne zvrsti (osnovne elemente atletike, gimnastike, igrice z žogo itd.), pri čemer je pomembno, da je vadba prilagojena njegovim sposobnostim in interesom (Vadba naj spodbuja veselje, 2012).

Otrokom je potrebno v tem času predstaviti čim več športov in jim dopustiti, da se sami odločijo, kateri šport jim je najljubši.

poSKOKčeva DRUŽINA

PoSKOKec na eni strani vključuje male poSKOKce; na drugi strani pa poSKOKčevo družino, sestavljeno iz prijaznih, aktivnih, motiviranih, energičnih in veselih vaditeljev, ki so za svoje delo strokovno izobraženi in usposobljeni. Njihovo delo ne predstavlja le izpeljava poSKOKčevih uric, temveč tudi sestava priprav glede na sposobnosti otrok in željenih ciljev. Za lažjo izpeljavo uric vaditeljem na pomoč priskočijo tudi zagnani srednješolci, ki pomagajo pri zbranosti otrok in pripravi potrebnih pripomočkov.

Vsak otrok, ki se vpiše v naše programe, postane del poSKOKčeve družine in lahko začuti povezanost, ki je glavni zaščitni znak poSKOKca.