O nas

PoSKOKec želi s svojim aktivnim delom in sodelovanjem uresničevati svoje interese na področju športa, rekreacije, zdravega načina življenja in vzgoje mladih kadrov. Naša osnovna naloga in želja je spodbuditi predšolske in šolske otroke k občasnemu ali rednemu gibanju.

PoSKOKec na eni strani vključuje male poSKOKce; na drugi strani pa poSKOKčevo družino, sestavljeno iz prijaznih, aktivnih, motiviranih, energičnih in veselih animatorjev, ki so za svoje delo strokovno izobraženi in usposobljeni. Njihovo delo ne predstavlja le izpeljava poSKOKčevih uric, temveč tudi sestava priprav glede na sposobnosti otrok in željenih ciljev. Za lažjo izpeljavo uric vaditeljem na pomoč priskočijo tudi zagnani srednješolci, ki pomagajo pri zbranosti otrok in pripravi potrebnih pripomočkov.

Skozi leta se število in sestava poSKOKčeve družine spreminja, pomembno pa je, da se ob velikih dogodkih še vedno vsi člani zberemo skupaj in tako ohranjamo pomen poSKOKčeve družine. Ustanovitelji so skozi leta mlajšim generacijam predali svojo začetno vizijo in cilje.